MADĚRÁNEK, Martin. Obecní úřad se základní školou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Dagmar Donaťáková.
Uložit do Citace PRO