ŠKROBÁNKOVÁ, Zuzana. Vybrané části stavebně-technologického projektu Rozvodna 110 kV Ostrava Hrabová [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37856. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Mohapl.
Uložit do Citace PRO