ŠPALKOVÁ, Radka. Vinařství [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37861. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Tomáš Petříček.
Uložit do Citace PRO