PECHÁČEK, Michal. QUADRIO - Nákupní cetrum Praha. Stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Kovářová.

Uložit do Citace PRO