OKŘINOVÁ, Petra. Bezbariérový bytový dům s rehabilitačním centrem [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Josef Remeš.

Uložit do Citace PRO