PLUSKALOVÁ, Barbora. Vláknové kompozity s alkalicky aktivovanou struskovou matricí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Pavel Rovnaník.
Uložit do Citace PRO