HLOUŠ, Jaroslav. Řídicí jednotka pro malé DC motory s univerzálním softwarovým rozhraním [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3789. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO