MITTERMAYEROVÁ, Anita. Studie Dukelského náměstí v Přelouči [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37904. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.
Uložit do Citace PRO