SLUNEČKO, Miroslav. Volba informační strategie nového elektronického obchodu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3791. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO