JANÁKOVÁ, Monika. Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Anna Putnová.

Uložit do Citace PRO