DOLEČKOVÁ, Drahoslava. Kalkulační techniky a metody a jejich užití ve stavebnictví [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37921. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.

Uložit do Citace PRO