HYRŠ, Martin. Most přes řeku Svratku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Josef Panáček.
Uložit do Citace PRO