JANÍREK, Karel. Zastřešená lávka pro pěší [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37943. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Jan Barnat.
Uložit do Citace PRO