KAŠOVÁ, Michaela. Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-04-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37947. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO