VÝTISK, Jiří. Mateřská škola v pasivním standardu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/37987. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Sedlák.

Uložit do Citace PRO