SLEPÁNEK, František. Administrative building with low energy footprint [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38006. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.
Uložit do Citace PRO