CHATRNÝ, Martin. Hodnocení ekonomické situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3801. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Meluzín.
Uložit do Citace PRO