PŘÍBORSKÝ, Tomáš. Energetická náročnost administrativní budovy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Vendlová.
Uložit do Citace PRO