MALINSKÝ, Martin. Založení stavby River Garden III v Praze [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38027. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Petr Svoboda.

Uložit do Citace PRO