MAREK, Miroslav. Stavebně technologický projekt "Kampus Brno - Bohunice" [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Martin Štěrba.

Uložit do Citace PRO