NÁPRAVNÍK, Karel. Příprava nabídky do soutěže a posouzení finanční výhodnosti stavební zakázky před realizací [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38059. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jitka Chovancová.

Uložit do Citace PRO