KOPECKÝ, Martin. Transport náboje v Ta2O5 oxidových nanovrstvách s aplikací na tantalové kondenzátory [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38073. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Vlasta Sedláková.

Uložit do Citace PRO