KOUTECKÝ, Tomáš. Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38096. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Brandejs.
Uložit do Citace PRO