VONDRÁČKOVÁ, Ilona. Studium průniku PBDE a perfluorovaných sloučenin do vodních ekosystémů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38115. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO