BYRTUS, David. Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Slávik.

Uložit do Citace PRO