BYRTUS, David. Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38137. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Slávik.
Uložit do Citace PRO