HOLEČEK, Tomáš. Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38138. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kratochvíla.
Uložit do Citace PRO