BOGATYREVA, Naděžda. Radiační přenos energie v obloukovém plazmatu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38216. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Milada Bartlová.

Uložit do Citace PRO