BALUCH, Matúš. Kresba jako médium [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38236. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO