HAVEL, Marian. Návrh technologie pro součást "Válec elementu vstřikovacího čerpadla" ve firmě Motorpal Jihlava [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO