ZEMAN, Petr. Pásový vodorovný dopravník [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3826. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Špička.

Uložit do Citace PRO