MUSILOVÁ, Lenka. Charakterizace vybraných typů mléčných produktů [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38263. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.
Uložit do Citace PRO