SÁSKOVÁ, Denisa. Identifikace a charakterizace vybraných vlastností některých kmenů bakterií mléčného kvašení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38265. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Bohuslav Rittich.
Uložit do Citace PRO