BUCHTOVÁ, Yveta. Mobilní aplikace: kde pracovat mimo kancelář [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO