HRABINA, Jan. Detekční metody saturované absorpce a fluorescence v parách jodu [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3832. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Lazar,, Josef Lazar,, Josef.
Uložit do Citace PRO