KONCEROVÁ, Lea. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38332. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Pavel Jura.
Uložit do Citace PRO