ERTL, Jakub. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zdeněk Makovský. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38338. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO