ŠTANCL, Michal. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38376. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Luboš Františák.
Uložit do Citace PRO