KRÁTKA, Barbora. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO