MALÍK, Lukáš. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petr Pelčák.
Uložit do Citace PRO