PROVÁZKOVÁ, Petra. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38385. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Ivan Ruller.

Uložit do Citace PRO