HORÁČKOVÁ, Markéta. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38402. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce David Mikulášek.

Uložit do Citace PRO