HORÁČKOVÁ, Markéta. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Online, Bakalářská práce, vedoucí David Mikulášek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38402. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO