NOVÁKOVÁ, Natalie. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Antonín Novák.
Uložit do Citace PRO