JÁNSKY, Matúš. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Antonín Novák.

Uložit do Citace PRO