JINDRÁK, Matěj. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38415. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Jan Mléčka.
Uložit do Citace PRO