PLÁŠKOVÁ, Karolína. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38419. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Petr Šmídek.
Uložit do Citace PRO