PAVLÍČEK, Michal. Automatizace technologického projektování [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Bohumil Hlavenka.
Uložit do Citace PRO