PELÁNOVÁ, Markéta. Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radek Přikryl.
Uložit do Citace PRO