BEZDĚK, Ondřej. Vliv pH záměsové vody na hydrataci a mechanické vlastnosti cementových kompozitů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38463. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Pavel Šiler.
Uložit do Citace PRO