KOZOVSKÝ, Matúš. Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38464. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ondřej Hynčica.
Uložit do Citace PRO