ČERMÁK, Marek. Měření krevního tlaku v prostředí LabVIEW [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/38465. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Vratislav Harabiš.

Uložit do Citace PRO